Grou

Wanneer in je in de omgeving van Grou woont, kun je de eerste twee jaar van de onderbouw volgen bij OSG Sevenwolden in Grou. Je kunt hier terecht voor de niveaus vmbo tot en met vwo.

Heb je een advies vmbo theoretische leerweg? Dan blijf je tot en met je eindexamen in Grou! Alle andere leerlingen stappen na het tweede jaar (havo-leerlingen na 3 jaar) over naar een van de bovenbouwlocaties in Heerenveen.

In leerjaar 1 is per 1 augustus 2016 gestart met gepersonaliseerd leren. Geïnspireerd door de principes van Kunskapsskolan (zie www.kunskapsskolan.nl) is een leerprogramma ontwikkeld. Dit betekent dat de leerlingen op hun eigen wijze en in hun eigen tempo werken aan hun leerdoelen en worden uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen. Als blijkt dat de leerling vakken op een hoger niveau aankan, dan is dit mogelijk zonder over te stappen naar een andere klas en zonder een ander boekenpakket. Alle leerlingen werken namelijk met een iPad en maken gebruik van een Learning Portal, met daarin leermateriaal op verschillende niveaus (vmbo t/m vwo).
In alle leerjaren worden de leerlingen begeleid en gevolgd door een coach. In een coachgroep zitten ca. 14 leerlingen. De coachgroep start 2 keer per week gezamenlijk. Samen met de coach wordt gekeken naar de planning en de vordering van het leerproces.