Bezoek Vegelinstate

Publicatiedatum: 21 juni 2018

Docent Nederlands Katherine van der Velde heeft met een 2e klas b/k leerlingen een schrijfproject met ouderen in een zorginstelling opgezet. Met fantastische resultaten!

De jongeren en de ouderen hebben eerst met elkaar gecorrespondeerd. Elke leerling was gekoppeld aan een oudere. Na de briefwisselingen zijn de leerlingen bij de ouderen op bezoek geweest.
Een hartverwarmende middag!

De ouderen vertelden honderduit en jong en oud was oprecht in elkaar geïnteresseerd. Het was een topmiddag en er zijn mooie contacten ontstaan en er zijn vervolgafspraken gemaakt, buiten school om.

Vandaag, donderdag 21 juni tussen 10.00 en 14.00 uur, gaat de hele klas weer naar de zorginstelling om de ouderen een fijne middag te bezorgen. Zo is er een wasstraat voor de rollators, gaan de ouderen knutselen etc. etc.  Locatiedirecteur Peter de Jong is hier ook bij aanwezig.

Voor meer informatie over het project Nederlands zie ook de Facebookpagina: Ik ben Jouster omdat

Terug naar het nieuwsoverzicht
foto 1
Bekijk meer foto's

Bezoek aan Vegelin State

foto 1