actie op 15 mei

Publicatiedatum: 25 april 2018

Op 15 mei voeren de Friese praktijkscholen actie tegen de nieuwe voorstellen over de loondispensatie en de bezuinigingen die daar mee gepaard gaan.

Het stagekantoor van de Compagnie van OSG Sevenwolden heeft hier het initiatief toe genomen. De stagecoaches van alle praktijkscholen in Friesland hebben de wethouders, de beleidsmedewerkers, RMC’s, VSO scholen en het UWV uitgenodigd om de zorg te delen over de gevolgen van de voorstellen. Deze maatregelen zorgen er voor dat onze leerlingen geen zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

Zie hieronder de links met de mogelijkheid om een petitie tegen de voorstellen te tekenen, een interview van Janet Duinkerken op Omrôp Fryslân en een debat in de tweede kamer. https://petities.nl/petitions/wij-staan-op-gelijke-kansen-op-de-arbeidsmarkt?locale=nl

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/loondispensatie-participatiewet?start=99

https://www.omropfryslan.nl/nijs/806130-protest-praktykskoallen-en-uwv-tsjin-ofskaffen-leansubsydzje

Terug naar het nieuwsoverzicht

compagnie