Prestaties

Jaarlijks publiceren wij onze kwaliteitsindicatoren voor de horizontale verantwoording op de landelijke website van ‘Scholen op de kaart’.

Op de website www.scholenopdekaart.nl ‘presenteren scholen zelf en de Onderwijsinspectie op uniforme wijze de nodige informatie over kwaliteit. Hierdoor zijn scholen onderling vergelijkbaar. 

OSG Sevenwolden

- 7 locaties
- 350 medewerkers

Scholenopdekaart