Missie en visie

MissieOSG Sevenwolden draagt bij aan de opleiding, talentontwikkeling en de opvoeding van jongeren van 12 tot 18 jaar, gericht op hun toekomstperspectief in de wereld van morgen. De school staat open voor alle leerlingen ongeacht hun sociale achtergrond, seksuele geaardheid, godsdienst of levensovertuiging.Het motto van OSG Sevenwolden: Je doet ertoe!In de visie op onderwijs laat OSG Sevenwolden zich inspireren door onderwijsfilosoof Gert Biesta, die aan het onderwijs drie belangrijke en gelijkwaardige functies c.q. doeldomeinen toekent: kwalificatie, socialisatie en persoonswording (ontwikkelen van eigenheid en eigen talenten). Het kind ontwikkelt zich in de verbinding met de wereld. In het onderwijs staat niet de leerling centraal, maar de wereld waarin de leerling zijn eigen plaats bepaalt, waarin elk mens ertoe doet en het verschil kan maken.