Open Huis

Zien we jou tijdens ons Open Huis?

Twijfel je nog over welke opleiding je wilt gaan doen? Bezoek dan aan het begin van het kalenderjaar één van onze Open Huizen. Tijdens een Open Huis leer je een school of opleiding pas echt goed kennen, waardoor je de juiste keuze kunt maken.

Tijdens een Open Huis ontmoet je docenten en leerlingen aan wie je al je vragen kunt stellen. Ook proef je de sfeer van de vestiging en zie je de lokalen en de activiteiten die daar plaatsvinden. Je hoort hoe de opleiding in elkaar zit en wat de mogelijkheden zijn. Natuurlijk zijn ook je ouders van harte welkom.

Hieronder vind je per vestiging de data van alle Open Huizen, doedagen en voorlichtingsactiviteiten van OSG Sevenwolden in schooljaar 2016-2017!

Locatie Buitenbaan
Doemiddag SportLifeStyle en Avo Plus: 11 januari  en  17 januari 2017  (Informatie volgt via de basisschool. Aanmelden via je basisschool; dit kan tot en met donderdag 15 december). 

Workshopmiddag Jena voor leerlingen én ouders: 27 januari 2017. Informatie volgt via de basisschool. Aanmelden kan vóór 9 januari bij dhr. H. Haan, teamleider Jena, via e-mail of telefonisch: jgj.haan@sevenwolden.nl, (0513) 644976).

Open Huis: woensdag 18 januari 2017, 15.30 tot 20.30 uur. U kunt zich laten informeren over alle niveaus van het onderwijs op de locatie Buitenbaan en Fedde Schurer: AVO Plus, Jenaplan, Sportlifestyle en gymnasium.

Praktijkonderwijs de Compagnie
Open Huis: woensdag 15 februari 2017, 15.00-18.00 uur.

Locatie Fedde Schurer
Openbare lessen gymnasium: woensdag 30 november en 14 december 2016, en 11 januari en 1 februari 2017, 14.30 tot 16.00 uur. 
(Informatie volgt via basisschool. Aanmelden voor één of meer lessen via mevr. P. Sinnema: p.sinnema@sevenwolden.nl

Open Huis gymnasium: nadere kennismaking met de gymnasiumafdeling en –leerlingen donderdag 16 februari 2017, 19.00 tot 21.00 uur. 

Info-avond voor leerlingen uit klas 4 van vmbo-TL: maandag 23 januari 2017, 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) - over instroom vanuit vmbo-TL in havo 4

Locatie Grou-Akkrum
Open Huis: dinsdag 24 januari 2017, 18.30 tot 21.00 uur

Doemiddagen: dinsdag 17 januari en woensdag 18 januri 2017, 13.30 tot ca. 15.00 uur

Locatie Joure
Doedagen: dinsdag 17 januari  en donderdag 19 januari 2017, 8.30 tot 11.30 uur (informatie volgt via basisschool)

Open Huis: dinsdag 24 januari 2017, 18.30 tot 21.00 uur

Vakcollege Sevenwolden
Voorlichtingsavond voor ouders van groep 8: dinsdag 17 januari 2017, inloop vanaf 19.15 uur, aanvang programma 19.30 uur.

Doedag: dinsdag 7 februari 2017, van 08.45 tot 11.55 uur of 12.45 tot 15.55 uur

Open Huis: woensdag 15 februari 2017, 16.00 tot 20.00 uur