Docent aardrijkskunde

Publicatiedatum: 19 oktober 2017

Met ingang van 30 oktober 2017 zoeken wij voor 1 AVO (locatie Buitenbaan) een

  • docent Aardrijkskunde               2egraads       ca 0,75  fte
    25 lessen ziektevervanging

Het betreft een tijdelijke aanstelling in verband met vervanging, uiterlijk tot het einde van het schooljaar.

Nadere informatie over de functies kan worden ingewonnen bij mevrouw A.E.M. van Baar, locatiedirecteur, bereikbaar via telefoonnummer 0513 - 657 385.

Belangstellenden wordt verzocht zo spoedig mogelijk een reactie via e-mail te sturen naar mobiliteitscentrum Pompeblêd info@pompebled.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld