Buitenbaan

De leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en wijde omgeving met schoolkeuzeadvies mavo (vmbo-t), havo en vwo kunnen instromen op de locaties Buitenbaan en Fedde Schurer in Heerenveen.
De eerste fase van OSG Sevenwolden vertegenwoordigt de eerste drie leerjaren van de mavo, havo en vwo en het vierde jaar van de mavo.

In de eerste fase spelen we in op het talent en de mogelijkheden van iedere leerling en halen alles uit de leerling wat er in zit. Met het brede palet aan opleidingen sluiten we aan op de verschillen in leerstijl, wensen en mogelijkheden: er valt veel te kiezen!

Op de locatie Buitenbaan zijn leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-advies van harte welkom. Zij kunnen kiezen uit drie stromen met elk een eigen onderwijsconcept:
SportLifeStyle

Binnen de combinatie van onderwijs en sport, leren talentvolle (sport)leerlingen sturing (regie) te geven aan hun eigen leerproces.
Jenaplan

Bestemd voor leerlingen die het accent willen leggen op samenwerkend, projectmatig en creatief leren; op weg naar zelfstandigheid.  
AVO Plus

Bestemd voor de leerlingen die met ambitie aan hun succes willen werken door het aanleren van vaardigheden en het vergroten van hun kennis.

Voor meer informatie over vervolgopleidingen of studiekeuze? Kijk dan bij het decanaat van de Buitenbaan.